سایت هوشمند طب سنتی بوعلی با هدف ارتقای سلامت طبیعی بر اساس طب شیخ الرئیس ابوعلی سینا و نیز رفاه هرچه بیشتر محققان، حکمای طب سنتی، پزشکان، بیماران و تمام علاقمندان به طب  ابن سینا راه اندازی شده است. این سایت، توسط الگوریتم های هوش مصنوعی، خدمات و تسهیلات ویژه ای را در حوزه سلامت، برای اعضای خود در نظر گرفته است. این خدمات و تسهیلات بر اساس تاریخ و زمان، ایام هفته، فصل ها، موقعیت جغرافیایی و منطقه ای، ایالت، شهر، زبان، جنسیت، مزاج، گروه خون و شرایط سنی و جسمی بازدید کننده و نیز بر اساس دستگاهی که به وسیله آن، وارد سایت شده ارائه می شود.

درباره خواص کندر بیشتر بدانید

درباره خواص کندر بیشتر بدانید درباره خواص کندر بیشتر بدانید

به گزارش مجله خبری بوعلی؛ امروزه گیاهان دارویی به دلیل خاصیت ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی و داشتن ضرر کمتر نسبت به ترکیبات شیمیایی استفاده گسترده ای پیدا کرده اند. از زمان های قدیم در سیستم پزشکی کشورهای مختلف مانند؛ آفریقا، چین، هند و کشورهای شرق میانه از کندر بـه عنـوان ضـدالتهاب، ضـدآرتریت، مسکن و ضدتکثیر در درمان بیماريهای مرتبط، بیماريهای مزمن روده، آسم، ادم مغزی و سایر بیماري ها استفاده می شـده اسـت. چنـدین مطالعـه بالینی فعالیت زیستی آنها را تأیید و مطالعاتی که به طور اختصاصی به بررسی مکانیسم عملکرد این گیاه پرداخته اند، فعالیت ضدالتهابی و ضدتوموری آنها را تأیید کردند. اسیدهاي بوسولیک را اصلی ترین جزء فعال کندر و مسئول اثرات درمانی آن دانسته انـد.

ترکیب کندر

تاکنون بیش از 200 ترکیب مختلف در رزین الئوگـوم انواع مختلف گونه های بوسولیا شناخته شده است. اجـزای اصلی شامل: روغن اساسی، رزین خالص و موکوس بـوده و نسبت این اجزا از گونه ای به گونه دیگر، بسته به نحـوه کشت، آب و هـوا، شـرایط برداشـت و مکـان جغرافیـایی متفاوت است.

A review of the therapeutic effects of frankincense

میزان اثر گذاری و درمان

براساس داده های جمع آوری شـده از انـواع مطالعـات آزمایشگاهی، مدل های حیوانی و آزمایشات بالینی کـه بـه بررسی اثرات ضدالتهابی عصاره رزین کندر پرداختـه انـد، اثرات مثبت امیدوارکننده ای در درمان بیماريهای التهابی ماننــد؛ بیمــاريهــاي التهــابی روده، آرتریــت روماتوئیــد، استئوآرتریت و آسم و نیز در کـاهش ادم مغـزی مشـاهده شد.

طبق مطالعات انجام شده کندر با کمترین اثر جـانبی در طب سنتی و نوین برای درمان انواع بیماری ها اسـتفاده می شود. اثرات درمانی ایـن صـمغ بـه واسـطه بوسـولیک اسیدها که ماده فعال کندر هستند می باشد؛ اثر ضدالتهابی کندر بــا ســمیت پــایین، بــرخلاف داروهــای شــیمیایی ضدالتهاب، تأثیر نامطلوبی بـر فشـارخون، ضـربان قلـب، تنفس یا دیگر پاسخ های خودکار بدن ندارد و از این نظـر، صمغ کندر در دوز توصیه شده مـورد نیـاز درمـانی، ایمـن است.

گونه های مختلف کندر تأثیر بالقوه در بهبـود حافظـه، هم در مغز سالم و هـم در شـرایط اخـتلال حافظـه دارد. همچنین عصاره آبی کندر به طـور قابـل تـوجهی اخـتلال یادگیری را در حیوانـات تحریـک شـده بهبود می دهـد؛ همچنین رزین کُنـدر بـا اثـرات آن بـر سـلول هـاي غـده هیپوفیز، ترکیبی مفید در باروری است. اسیدهای استخراج شده از رزین کُندر با القای مرگ برنامه ریزی شده سلولها و کاهش بقایای سلولی و با تـأثیر بـر بیوسـنتز مـی توانـد به عنوان عاملی در کنترل سرطان ها محسـوب شـود و تـا حــدودی در افــزایش دفــع کلســترول و پیشــگیری از بیماری های قلبی- عروقی مؤثر باشد.

منبع مقاله: دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

درباره خواص کندر بیشتر بدانید
مزیت های برتر گلاب
درباره خواص به لیمو بیشتر بدانید

خبرهای مرتبط

 

نظرات

اولین نفری باشید که در رابطه با این خبر از مجله خبری بوعلی نظر خود را بیان می کنید
حساب کاربری دارید؟ وارد بوعلی شوید
Guest
چهارشنبه, 15 مرداد 1399

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.bouali.me/