3 دقیقه برای مطالعه (688 کلمه)

گزارش درمان تشنج در سلامتکده طب سنتی بوعلی

گزارش درمان تشنج در سلامتکده طب سنتی بوعلی

موضوع: گزارش درمان تشنج در سلامتکده طب سنتی بوعلی

مقدمه:

تشنج نشانه ی بروز فعالیت نورونی هم زمان، غیر طبیعی و زیاده در مغز است که می تواند به صورت حرکات تونیک و کلونیک بروز یابد (1).

شیوع تشنج بین زن و مرد یکسان می باشد. سابقه خانوادگی تشنج، شیوع تشنج را تقریبا دو برابر می کند (2).

تشنج ها در یکی از چهار دسته طبقه بندی شده اند شامل: صرع، تشنج ایدیوپاتیک منفرد، تشنج تب دار، سایر تشنج های حاد علامت دار (3).

بیماری صرع شایع ترین علت تشنج می باشد. ازعلل دیگر تشنج می توان به تشنج همراه با تب اما بدون شواهد عفونت داخل جمجمه یا علت مشخص دیگر اشاره کرد (4).

تشنج یکی از علل شایع بستری شدن کودکان در بیمارستان ها می باشد (5).

تشنج های ناشی از تب شایع هستند (6). تشنج ناشی از تب، 2 تا 5 درصد از کودکان بین 3ماهگی تا 5سالگی را تحت تاثیر قرار می دهد (4).

شایع ترین علائم تشنج شامل: اسپاسم عضلات، لرزش بدن، بی اختیاری ادرار، گاز گرفتن زبان، عدم هوشیاری، خیرگی، عدم تعادل و ... (7).

رایج ترین راه برای تشخیص تشنج، استفاده از سیگنال EEG است. این سیگنال فعالیت الکتریکی جمعیت های بزرگی از نورونهای قشر مغز را به صورت نوسان های ولتاژ و توسط الکترود های سطحی روی پوست سر اندازه گیری می کند (8).

از داروهای رایج طب نوین میتوان به کاربامازپین، دیازپام، فنوباربیتال، پارالدئید و... اشاره کرد (9).

شرح حال بیمار: بیمار کودکی6 ساله با سابقه سقوط در سن 3 سالگی از یک طبقه آپارتمان در اوایل مهرماه1400 و بدون سابقه خانوادگی تشنج با علائم بالینی خیرگی های چند ثانیه ای و عدم هوشیاری در حدود حداقل7 بار در روز ( با استرس تشدید شده و به 10تا 15 بار در روز افزایش می یافت.) به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرده است. (پیوست1)

پس از انجام نوار مغز تشنج تشخیص داده شده است که داروهای لازم برای بیمار تجویز شده است و ایشان استفاده نکرده اند و در تاریخ 25/10/1400 جهت درمان تشنج به سلامتکده مراجعه کرده است.

نحوه درمان بیمار: پس از مراجعه به سلامتکده و ارزیابی بیمار توسط پزشک معالج و توصیه های غذایی و دارویی به مدت کمتر از یک سال نتایج زیر حاصل شد.

نتایج درمان: پس از انجام روش های درمانی سلامتکده در تاریخ23/7/ 1401 بیمار مجددا اقدام به انجام نوار مغزی کرده و در نوار مغز هیچ علائمی از تشنج گزارش نشده است. ( پیوست2)

عوارض: هیچ گونه عوارضی ناشی از مصرف داروها گزارش نشده است.

توصیه : توصیه می شود درمان مشابه به این بیمار با مشورت پزشک و حکیم سلامتکده انجام گیرد.

مستندات ارائه شده در مورد آزمایشات بیمار و پس از درمان در ادامه آمده است.

منابع:

1. Thibeault-Eybalin MP, Lortie A, Carmant L.

Neonatal seizures: do they damage the brain?

Pediatr Neurol 2009; 40(3): 175-80.

2.Tsuboi T. Epidemiology of febrile and afebrile convulsions in children in Japan. Neurology (Clevelanid) 1984 ;34 :175-81.

3. Kurland, L. T., F. T. Nobrega, and L. E. Elveback. 1970. Population studies in Rochester and Olmsted County, Minn. 1900-1968. Pp. 47-70 in I. I. Kessler and M. L.

4.Consensus Development Panel. Febrile seizures: long term management of children with fever associated seizures. Pediatrics 1980;66: 1009-12

5. Deburchgraeve W, Cherian PJ, De Vos M,

Swarte RM, Blok JH, Visser GH, et al.

Automated neonatal spike train detection as part

of a neonatal seizure detection system.

Proceedings of the Noninvasive Functional

Source Imaging of the Brain and Heart and the

International Conference on Functional

Biomedical Imaging; 2007 Oct 12-14;

Hangzhou, China.

Levin, eds. The community as an epidemiologic laboratory. Johns Hopkins University Press, Balti

Actapaediatrica Scandinavica, 66, 563-567

6. Rich SS, Annegers JF, Hauser WA, Anderson VE. Complex segregation analysis of febrile convulsions. Am Y Hum Genet 1987;41:249-57..

7. Bower, B, British Journal of Hospital Medicine, 1978, 19, 9

8. Motaghi S, Niknazar M, Sayyah M, Babapour

V, Vosoughi Vahdat B, et al. Alterations of the

electroencephalogram sub-bands amplitude

during focal seizures in the pilocarpine model of

epilepsy. Physiol Pharmacol 2012, 16(1), 11-20.

Ryan SG. Partial epilepsy: chinks in the armour. Nature Genet 1995;10:4-6.9گزارش درمان کم کاری تیروئید در سلامتکده طب سنتی بو...

اطلاعات مرتبط