رضایت از درمان

'); var nWidth = mainElem.children[0].offsetWidth + 16 var nHeight = mainElem.offsetHeight + (className.indexOf("style13") > -1 ? 160 : 80) audioPopup.resizeTo(nWidth > 650 || nWidth < 300 ? 480 : nWidth, nHeight < 150 ? 200 : nHeight) } }) }) })(window, document)

 

'); var nWidth = mainElem.children[0].offsetWidth + 16 var nHeight = mainElem.offsetHeight + (className.indexOf("style13") > -1 ? 160 : 80) audioPopup.resizeTo(nWidth > 650 || nWidth < 300 ? 480 : nWidth, nHeight < 150 ? 200 : nHeight) } }) }) })(window, document)

 

'); var nWidth = mainElem.children[0].offsetWidth + 16 var nHeight = mainElem.offsetHeight + (className.indexOf("style13") > -1 ? 160 : 80) audioPopup.resizeTo(nWidth > 650 || nWidth < 300 ? 480 : nWidth, nHeight < 150 ? 200 : nHeight) } }) }) })(window, document)

 

نشانه های سالم بودن

مجموعه ها

پرسشگران برتر

1
مسعود ا
مجموع سوالات: 56
2
کامران آشیم
مجموع سوالات: 36
3
sadeq momeni
مجموع سوالات: 20
4
سمیرا ستوده
مجموع سوالات: 9
5
Ali_4559
مجموع سوالات: 9
6
hosein
مجموع سوالات: 6

پر انرژی های امروز

2
کامران آشیم
10 امتیاز
3
4433514160
6 امتیاز
4
Mahsa_gh
4 امتیاز
5
6
مریم جمالی
3 امتیاز
8
ali.mi
1 امتیاز
9
10
مشاهده کاربران فعال

مسابقه ماهیانه بوعلی

حکیم آل آسحاق

حکیم آیت الله آل اسحاق که همواره به دنبال برداشتن باری از دوش جامعه بود با احساس وظیفه در موضوع درمان، به احیای طب سنتی پرداخت؛ چرا که می دید خیلی ها، داشته های طبی هزاران ساله کشور را کنار زده و جامعه را از نظر بهداشت و درمان، وامدار و وابسته به کمپانی­ های یهودیِ تولید دارو و تجهیزات پزشکی کرده و بین اخلاق انسانی و علم پزشکی فاصله انداخته و به قول آن بزرگوار، آن را تبدیل به «طب مافیایی» کرده است؛ از این رو تدریس قانون بوعلی سینا را که قوی ترین کتاب طب است آغاز کرد.

حکمای مجرب سلامتکده بوعلی

طبیب محمدیطب سنتی
طبیب حیدریطب سنتی
طبیب معظمیطب سنتی
طبیب شیرازیانطب سنتی

ارتباط با سلامتکده بوعلی

آدرس

قم خیابان طالقانی (آذر) خیابان قدس (زاویه) کوچه 6 (شهید ابوالحسن آل اسحاق) پلاک 47 سلامتکده بوعلی

بخش پذیرش

۰۲۵۳۷۲۳۵۳۵۳-۰٢۵٣٧٢٣۴۰۴۰

بخش مشاوره

۰۲۵۳۷۲۰۲۹۹۹

بخش فروش دارو

۰۲۵۳۷۲۳۴۰۳۰