قوانین و توضیحات

1- نفرات برتر می توانند هدیه ی خود را رسماً به شخص دیگری منتقل کنند. این شخص، حتما باید در سایت بوعلی حساب کاربری داشته باشد و حساب خود را تکمیل کرده باشد

2- ربات بوعلی بر اساس تنوع فعالیت هر کاربر، طی 1 روز به او امتیاز می دهد. ممکن است شما بر اساس تنوع فعالیت خود طی یک روز 10 تا 40 امتیاز کسب کنید.

3- برای کاربر برتر بودن مهم نیست چه روزی از ماه شروع به فعالیت می کنید. از زمانیکه فعالیت شما شروع می شود ربات بوعلی طی 1 ماه عملکرد شما را بررسی می کند و مطابق با آن در جدول افراد برتر ماه قرار می گیرید. 

4- جمع کل امتیاز هر کاربر با امتیازاتی که طی یک ماه کسب می کنند متفاوت می باشد.

5- جایزه به نفرات برتر در صورتی تعلق میگیرد که حساب کاربری خود را تکمیل کرده باشند.

6- در صورتی که فعالیت دیگران از شما بیشتر شود یا فعالیت شما کمتر شود به صورت اتوماتیک از لیست کاربران پر انرژی پایین می آیید اما در امتیاز کل شما تاثیرگذار نمی باشد. به این شکل که امتیاز کل دریافتی شما ثابت و امتیاز روزانه یا هفتگی یا ماهیانه شما متغیر خواهد شد.

سوال دارم